Қазақстанда биоәртүрлілік пен табиғи экожүйелерді сақтау туралы

ҚР Премьер-Министрінің

бірінші орынбасары

Р. В.Склярға

                      ДЕПУТАТТЫҚ САУАЛ

                    Құрметті Роман Васильевич!

2022 жылдың 7-19 желтоқсанында Монреальда өтетін БҰҰ-ның биоалуантүрлілік жөніндегі КС15 конференциясы қарсаңында біздің ұлттық биоалуантүрлілік бағдарламалары мен әрекеттеріне қайта оралу қажет. Сонымен қатар, әлемнің түпкір-түпкірінен келген үкіметтердің қатысуымен өтетін халықаралық конференция 2050 жылға қарай биоәртүрлілік пен экожүйелерді сақтауға, қорғауға, қалпына келтіруге және тұрақты басқаруға бағытталған биологиялық әртүрлілік туралы конвенцияның стратегиясын дайындауды көздейді.

1994 жылы Қазақстан Үкіметі биоалуантүрлілік туралы конвенцияны мақұлдап, оны орындау бойынша қажетті міндеттемелерді қабылдады. Бейінді министрліктерге республика аумағында қорықтар мен табиғи қорғалатын саябақтар желісін ұйымдастыру және биологиялық әртүрліліктің нашарлауының алдын алу жөніндегі жобаларды әзірлеу жөнінде қажетті шаралар қабылдау тапсырылды. Сондай-ақ қажетті қаржы қаражатын бөле отырып, биологиялық әртүрлілікті сақтау және орнықты пайдалану саласындағы ғылыми-техникалық байланыс пен халықаралық ынтымақтастықтың арнайы бағдарламасын бекіту туралы шешім қабылданды.

Өкінішке қарай, осынау 28 жылдан кейін біз барлық күтілетін нәтижелерді толық орындау туралы айта алмаймыз. Біз Қазақстанның барлық табиғи экожүйелері мен биоәртүрлілігі үшін климат өзгеруінің жалғасып жатқан елеулі қатерлерін көріп отырмыз, өйткені ол шөлейттенуге, мекендеу орындарының тозуына, дала және орман өрттері қаупінің күшеюіне және су көздері тапшылығының ұлғаюына алып келеді. Биоәртүрліліктің сарқылуы және экожүйелердің деградация белгілері елдің жартысына жуығында, әсіресе шөлдер мен дала экожүйелерінде байқалады. Осы табиғи экожүйелердің проблемаларын шешу үшін, біздің ойымызша, жүйелі шаралар кешенін қабылдау қажет. Біріншіден, орман ресурстарын дамыту бойынша бағдарламалық іс-шаралар қажет. Климат пен Биоәртүрлілікті сақтаудың маңызды міндеті – табиғи ормандарды кең көлемде қалпына келтіру. Ормандардың климат пен су режимдерін реттеу, көміртекті сіңіру, топырақ ылғалдылығын сақтау функциялары олардың негізгі құндылығы болып табылады, олар ағаштың құнынан асып түседі. Сонымен қатар, біз Үкімет пен жеке сектор шығынын азайту шараларын ормандарды сіңіру бойынша виртуалды есептеулерге ауыстыру әрекеттерінен бас тартуға, сондай-ақ миллиондаған ағаштарды жаппай отырғызуды табиғи қалпына келтірумен алмастырмауға шақырамыз.

Орман қоры Қазақстанда 12,7 млн.га аумақты алып жатыр, ормандардың ауданы жалпы жер көлеміне пайыздық қатынаста (15.1.1-көрсеткіш) 2017 жылы тек 4,7%-құрады, бұл әлемдік орташа көрсеткіштен едәуір төмен. Халықаралық деңгейде орман алқаптарын 2030 жылға қарай 30%-ға дейін жеткізу міндеті қойылғанына қарамастан, ел аумағының тек 5% құрайды және 2030 жылға дейін шегерілді. Соңғы мақсатқа жету үшін алдағы жылдары кем дегенде үш есе күш салу және тиісті шығындар қажет болады. Сондай-ақ, Мемлекет басшысының 2025 жылға дейін 2 млрд ағаш отырғызу бойынша қойған міндетін орындау қажет. Ағаштың заңсыз саудасы үшін отын дайындау мақсатында ел аумағының 2,3% ғана алып жатқан сексеуіл ормандарын заңсыз кесу табиғи экожүйелердің тұрақтылығына, ұлттық ауқымдағы биоәртүрлілікке елеулі қауіп төндіреді. Шұғыл міндет – табиғи ормандарды кең көлемде қалпына келтіруге ықпал ету. Бұзылмаған ормандар заңды түрде шаруашылық қызметтен толығымен шығарылып, қорғаудың максималды дәрежесімен жеке санатқа бөлінуі керек. Аталған міндеттерді орындау үшін арнайы бағдарлама ұлттық жоба қабылдау қажет.

Екіншіден, бізде халықаралық стандарттарға сәйкес келетін экожүйелерді басқарудың ұлттық моделі жоқ. Сонымен қатар, соңғы онжылдықтарда ҚР шаруашылық қызмет экожүйелерінде бұрын-соңды болмаған өзгерістерді, соның ішінде Аралдың деградациясын, Жайық өзенінің тартылуы мен жаппай шөлейттенуді тудырды. Экожүйелердің шекті мүмкіндіктерін жоспарлау және басқару жүйесі әлі де ескерілмейді. Экожүйелердің қажеттіліктері нормативтік мәртебеге ие емес. Заңнамада, мемлекеттік сараптама жүйелерінде, рұқсат беруде, мемлекеттік статистикада және басқарудың басқа да құралдарында көрсетілмеген. Қазақстан жағдайында антропогендік жүктеменің кез келген араласуы немесе асып кетуі нәзік экожүйелерді тез бұзуы мүмкін. Дала, орман, тау және су экожүйелерінің, оның ішінде Балқаш, Арал және Каспий теңіздерінің, Жайық және басқа да Қазақстан халқының 90%-дан астамының әл-ауқаты жай-күйіне байланысты өсіп келе жатқан тозуын тоқтату жөнінде мемлекеттік шаралар қабылдау қажет.

Халықаралық қаржыландыруды қоса алғанда, оларды қорғауды қолдау тетіктерімен әлі де бұзылмаған табиғи аумақтарды кез келген игеруге мораторий қабылдау арқылы олардың одан әрі жойылуын тоқтату. Экожүйелік сипаттамалар ұлттық және аймақтық даму бағдарламаларының негізі болуы керек. Алайда, олардың көпшілігінде нормативтік мәртебе ғана емес, тіпті әлі анықталған жоқ. Мысалы, Каспий үшін мұнай ластануының шекті лимиті анықталмаған, оның негізінде Каспий маңы елдері мен жекелеген компаниялар үшін лимиттер берілуі тиіс. Алматы мегаполисі үшін атмосфераға жалпы шығарындылардың шегі де анықталмаған және нормативтік мәртебесі жоқ. Ертіс пен Балқаш үшін су алу мен ағынды суларды ағызудың жалпы шегі белгіленбеген және т. б. осыған байланысты елімізде басқару жүйесін, әсіресе стандарттар мен нормативтерді, нысаналы көрсеткіштер мен индикаторларды реформалау баяғыда пісіп жетілген болатын. Экологиялық аудандастыруға және экожүйелердің шекті сыйымдылығын бағалауға негізделген аумақтық нормативтер болмаса, табиғатты қорғау қызметі экологиялық мақсаттарсыз жүзеге асырылады, сондықтан тиімді емес.

Үшіншіден, бізде биоәртүрлілікті сақтау бойынша арнайы бағдарлама жоқ. Сонымен қатар, соңғы жылдары экожүйелердің жойылуымен және бөлшектенуімен, түрлер мен генетикалық әртүрліліктің жойылуымен және азаюымен байланысты биоәртүрліліктің нашарлау тенденциялары артып келеді. Қолданыстағы жоспарлау әдістерін, тұтыну, өндіріс үлгілерін сақтай отырып, экономикалық бағдарламалар мен инвестициялар табиғи негіздерін жоғалтады және тиімсіз болады. Бұл ретте Қазақстанда биоалуантүрлілікті сақтау жөніндегі бағдарлама жоқ. Биологиялық әртүрлілік туралы Конвенция бойынша 1994 жылы қабылданған шешімдер қажетті нәтижеге қол жеткізбей қалды. Төртіншіден, елде табиғи экожүйелерді сақтау үшін ерекше қорғалатын аумақтардың мүмкіндіктері мен әлеуеті пайдаланылмайды. Техногендік жүктемелердің артуына және табиғи ресурстарды ұтымсыз пайдалануға байланысты елде табиғи аумақтардың жойылуы жалғасуда, жер қорының, табиғи ортадағы өсімдіктер мен жануарлар әлемінің жағдайы нашарлауда.

Қорықтардың жалпы ауданы 894,2 мың гектарды, ұлттық парктер - 724,9 мың гектарды құрайды, бұл Қазақстан Республикасының жалпы аумағының 0,59% ғана құрайды. Бұл ретте Қазақстан халықаралық бағдарламалардың қатысушысы болып табылады және биоалуантүрлілік туралы Конвенция, Рамсар Конвенциясы, ЮНЕСКО және т. б. бойынша міндеттемелер қабылдады.

Қираған дала аймағында ерекше қорғау режимі жоқ. Оңтүстік шөлдер Үстірт қорығында тек фрагментті түрде ұсынылған, бірақ сирек кездесетін ходжеподж және басқа өсімдіктердің типтік қауымдастықтары, сирек кездесетін және жойылып бара жатқан жануарлар түрлері қорғалмайды. Оңтүстік Алтай, Саур-Тарбағатай, Қаратау, Кетмен, күнгей және Жоңғар Алатауы орта аймақтары қауымдастығының реликті және эндемикалық түрлеріне бай өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің бірегей түрлері, Ертіс ,ргыз өзендерінің жайылмалары, сондай-ақ жайық және Іле өзендерінің жайылмалары мен атыраулары қорғалмаған. Бұдан басқа, 5700 мың гектардан астам алаңда Республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғи қорықтарды және 6,2 мың гектар алаңда табиғат ескерткіштерін қалпына келтіру талап етіледі. осылайша, келешекте ЕҚТА-ның жалпы алаңын 17490 мың гектарға дейін жеткізу мүмкіндігі бар, ол Қазақстан Республикасы аумағының 6,4% - 1, оның ішінде қорықтар алаңын-1,6% ұлттық парктерді алып жатқан болады - 1,4%, мемлекеттік табиғи қорықтар мен табиғат ескерткіштері - 3,4%.

Бесінші, экожүйелерді сақтау бағыттары бойынша ғылыми зерттеулер жүйесінің деградациясы жалғасуда. Экополитика мен мемлекеттік шешімдерді қолдау үшін құрылған бұрынғы көптеген академиялық, зерттеу, жобалау және талдау құрылымдары өмір сүруін тоқтатты немесе жекешелендірілді. Бірақ қалған бірнеше және бірнеше рет қысқартылған ұйымдар әлі де жойқын реформалар мен "оңтайландыруларға" ұшырауда. Стратегиялық объектілерді қоса алғанда, бүкіл елдің суды пайдалану жөніндегі жобалық құжаттамасының көпжылдық мұрағаттары негізсіз себептермен жеке қолға берілді. Мұндай мысалдарды кадрларды даярлау және басқа да маңызды бағыттар бойынша келтіруге болады. Елдің мүдделеріне нұқсан келтіретін, аталған және басқа да осындай шешімдердің күшін жою қажет және Үкіметке жұртшылықтың қатысуымен табиғатты қорғау мемлекеттік, ғылыми, талдамалық, жобалау, ақпараттық және білім беру ұйымдарының жүйесін қалпына келтіру жөніндегі жоспарды әзірлеуді тапсыруы қажет.

Жаңа экологиялық Кодексте жарияланған экожүйелерді қорғау тетіктері негізінен декларативті болып табылады. Экожүйелерді сақтау мәселелеріне, соның ішінде нысаналы көрсеткіштерге, экономикалық ынталандыруға, бақылауға, статистикаға және мониторингке, оларды қорғау үшін қажетті көптеген елдерде табысты жұмыс істейтін басқа да заманауи құралдарға назар аудару қажет.

Осылайша, жоғарыда айтылған дәлелдер негізінде Үкіметке 2050 жылға дейін биологиялық әртүрлілікті сақтаудың ұлттық стратегиясын, сондай-ақ қажетті қаржылық және инвестициялық ресурстарды бөле отырып, Балқаш көлі мен Жайық, Сырдария өзені атырабының ормандарын дамыту және экожүйелерін сақтау жөніндегі ұлттық жобаларды әзірлеуді ұсынамыз.

"Қазақстан Халық партиясы" Фракция депутаттары:

 • А. Скакова
 • А. Қоңыров
 • Ж. Ахметбеков
 • Ғ. Құлахметов
 • М. Магеррамов
 • А. Милютин
 • Ғ. Нұғманова
 • D. Легкий
 • Е. Смайлов
 • И. Смирнова

24.11.2022 ж. жарияланды